Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Regulamin sklepu soltronic.pl

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem soltronic.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep soltronic.pl jest prowadzony przez firmę: SUNTRACK sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1a m.2, 02-120 Legionowo, NIP 536-19-21-965, REGON: 363422949, KRS:
  KRS: 0001066769
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł
 3. Adres biura, sklepu i do korespondencji: SUNTRACK sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1a m.2, 02-120 Legionowo, NIP 536-19-21-965, REGON: 363422949
 4. Zakup w sklepie internetowym soltronic.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 1 Strony transakcji.

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym soltronic.pl jest osoba pełnoletnia fizyczna lub prawna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu soltronic.pl.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży jest firma SUNTRACK sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 1a m.2, 02-120 Legionowo, NIP 536-19-21-965, REGON: 363422949 ze stacjonarnym adresem sklepu w Warszawie przy ul. Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok 6, 01-242 Warszawa. Tel 22 646 46 92 lub 22 626 66 94.

§ 2 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wystawione w sklepie soltronic.pl. w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty posiadają oryginalne opakowania oraz są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.
 2. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

§ 3 Składania zamówienia

 1. Zamówienie odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego lub poprzez wysłanie zamówienia na adres info@soltronic.pl. Zamówienie może składać wyłączenie firma lub osoba pełnoletnia. Możliwe jest też przyjęcie zamówienia przez telefon pod numerem. ¬+48 22 100 41 46

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia za pomocą formularza internetowego jest ono automatycznie potwierdzane poprzez wysłanie informacji na adres email. Informacja może zawierać treść o akceptacji płatności, o przygotowaniu do wysyłki, wysyłce oraz innych wiadomości związanych z obsługą danego zamówienia.
 2. W przypadku składania zamówienia drogą email wiadomości nie są przesyłane, a jedynie jednorazowo potwierdzane o przyjęciu lub odmowie realizacji zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia telefonicznego wszystkich niezbędnych informacji udziela handlowiec.

§ 5 Anulowanie zamówienia

 1. Możliwość anulowania zamówienia istnieje tylko do momentu przekazania paczki do wysyłki / kuriera. Jeżeli zamawiający wpłacił należność za anulowany towar, kwota w całości zostanie mu zwrócona na wskazane konto w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.

§ 6 Faktury VAT / Paragony

 1. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon. W przypadku zakupu na Firmę i chęci otrzymania faktury VAT należy korzystając z zamówienia internetowego wypełnić odpowiednią rubrykę przeznaczoną dla firm, podając numer NIP, w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail należy poinformować o tym fakcie handlowca.
  1. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na osobę prywatną poinformuj nas o tym w wiadomości przy składaniu zamówienia krok 3 sposób dostawy. W innym przypadku zawsze wystawiamy paragon fiskalny.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT. Niniejsza zgoda uprawnia firmę SUNTRACK sp. z o.o.  również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 3. W przypadku żądania wystawienia duplikatu faktury wysyłamy je za pośrednictwem email. Jeżeli klient życzy sobie oryginał, zostanie obciążony kosztami przesyłki w wysokości 25 zł brutto.

§ 7 Formy Płatności

 • za pobraniem płatne u kuriera
 • przedpłata na rachunek bankowy zawarty z zamówieniu lub fakturze proforma
 • płatność za pomocą kanałów elektronicznych np. Tpay

§ 8 Dostawa produktu

 1. Wszystkim naszym klientom polecamy odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem naszego kuriera Fedex.
 2. Wszystkie paczki są odpowiednio opakowane, zabezpieczone oraz oznaczone. Na każdej paczce znajduje się etykieta z informacją o postępowaniu przy odbiorze. Każdy klient zobowiązany jest, po uiszczeniu opłaty, o ile paczka była pobraniowa, do odpakowania zawartości i sprawdzenie przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym, w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy sporządzić stosowny protokół reklamacyjny, w obecności kuriera lub za pośrednictwem internetu, w czasie nie dłuższym niż godzina po odbiorze.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wymiarów oraz ilości i od ich ciężaru. Koszt dostawy można wyliczyć dodając produkty do koszyka.
 4. Nabywca decydując się na przesyłkę kurierską oświadcza, że wszystkie roszczenia z tytułu zniszczonych przesyłek będą kierowane do firmy odpowiadającej za transport.
 5. Wszelkie braki w paczce należy zgłaszać w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru. Po tym czasie wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
 6. Przesyłki wysyłane są w terminie 2/7 dni od złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach np. oczekiwanie na towar lub jego brak czas wysyłki może być wydłużony. pkt. 7 Odbiorca zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości dostarczonej przesyłki nie później niż w dniu odbioru.

§ 9 Uszkodzenie paczki w transporcie.

 1. Wszystkie paczki wysyłane do klienta są ubezpieczone przed zniszczeniem lub kradzieżą. Na każdej paczce znajduje się informacja jak postępować przy odbiorze przesyłki. Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest, w przypadku uszkodzenia paczki, sporządzenie protokołu uszkodzenia/zniszczenia w obecności kuriera w momencie dostarczenia przesyłki na druku firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę. Opcjonalnie należy sporządzić protokół szkody do godziny po dostarczeniu towaru, dzwoniąc bezpośrednio do przewoźnika i zgłaszając szkodę.
 2. Jeżeli stwierdzono zniszczenia, należy sporządzić protokół szkody, w obecności kuriera a paczkę zachować do czasu otrzymania decyzji reklamacyjnej składanej do firmy odpowiadającej za dostawę. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprzedawca wysyła na swój koszt nowy produkt, na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Klient w chwili podpisania protokołu odbioru otrzymuje prawo własności produktu i sklep SOLTRONIC nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia mechaniczne po tym okresie.
 4. Reklamacje zagubionych paczek w czasie transportu należy kierować do naszej firmy Suntrack sp. z o.o. ponieważ do momentu dostarczenia przesyłki nasza firma jest jej właścicielem.
 5. Reklamacje zniszczonej paczki należy kierować bezpośrednio do przewoźnika DPD, Inpost, Fedex lub do firmy Soltronic.
  Dokumenty wymagane do złożenia reklamacji.
  – Protokół zniszczenia (spisany z kurierem)

§ 10 Rękojmia / Gwarancja

 1. Wszystkie produkty, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią sprzedawcy. Sprzedawca przez okres wskazany poniżej gwarantuje poprawną pracę produktu oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad fabrycznych oraz innych ukrytych wad. W czasie trwania rękojmi i stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy produktu lub wykryciu jego wady ukrytej produkt należy reklamować bezpośrednio u sprzedawcy wysyłając lub dostarczając go na swój koszt wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres siedziby sklepu:
  SunTrack Aleja Prymasa Tysiąclecia 46lok6, 01-242 Warszawa.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzeć zgłoszenie gwarancyjne w termie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 3. Sprzedawca nie zapewnia na czas rozpatrzenia gwarancji sprzętu zastępczego.
 4. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca odeśle naprawiony lub nowy produkt na adres wskazany przez nabywcę na swój koszt.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji sprzedawca odeśle ten sam produkt na adres wskazany przez nabywcę po wcześniejszym uiszczeniu przez reklamującego opłaty za transport. Opłata naliczana jest wg aktualnych stawek wysyłek towaru w sklepie internetowym soltronic.pl.
 6. Jeżeli kupujący nie korzysta z rękojmi u sprzedawcy, może wykorzystać gwarancję producenta o ile do produktu dołączono oryginalną kartę gwarancyjną producenta.:
  * Odporność na warunki atmosferyczne przewiduje standardowe zachodzące na co dzień zjawiska pogodowe.

§ 11 Odstąpienie do umowy w terminie 14 dni.

 1. Każdemu kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna, w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę, za pośrednictwem e-mail, lub tradycyjnego listu, oraz dostarczyć zakupiony towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na adres sklepu suntrack.pl: SunTrack Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 6 01-242 Warszawa w terminie nie dłuższym niż kolejne 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Wraz z produktem należy dostarczyć nr rachunku bankowego do zwrotu środków.
 2. Nr rachunku bankowego powinien zgadzać się z faktyczną nazwą zamawiającego.
 3. Nabywca pokrywa koszt przesyłki zwracanego towaru do sklepu.
 4. Sprzedawca zwróci pieniądze na konto w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.
 5. Paczka zwrotna powinna być dostarczona do sklepu osobiście lub za pośrednictwem kuriera
 6. Sprzedawca może odmówić zwrotu towaru jeżeli jest on ewidentnie zniszczony lub zużyty.

§ 12 Inne

 1. Dokładamy wszelkich starań aby zdjęcia w naszej ofercie były aktualne, mogą one jednak różnić się od sprzedawanych produktów niektórymi aspektami. Zawsze szczegółowo opisujemy produkt w specyfikacji technicznej prezentowanej na naszych stronach.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupony rabatowe w naszym sklepie nie kumulują się i można wykorzystać tylko jeden z nich