Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Net – billing – czym jest, jak to działa, jak odczytać fakturę za prąd korzystając z tego systemu rozliczeń?

Net – billing – czym jest i jak działa? Jak odczytać fakturę prosumencką za prąd?

Net-billing, jako forma rozliczania prosumentów, zastąpiła system opustów. Mimo że system rozliczania energii z fotowoltaiki, zwany net-billingiem funkcjonuje od lipca 2022 r., wiele osób nadal ma wątpliwości co do jego działania. Krótko mówiąc – gdy energia z twojej instalacji słonecznej jest produkowana, część z niej natychmiast zużywasz w swoim domu. Jeśli jednak produkujesz więcej energii niż zużywasz, nadwyżka ta zostaje wysłana do sieci elektroenergetycznej. W ramach net-billingu, za tę nadwyżkę, którą oddajesz do sieci, otrzymujesz kredyty energetyczne na swoim rachunku. Te z kolei możesz wykorzystać, gdy potrzebujesz dodatkowej energii od sieci, na przykład w nocy. To upraszcza twoje rachunki za energię i zachęca do korzystania z energii odnawialnej.

Jak działa net-billing?

Energia, którą prosument wprowadza do sieci, jest przeliczana na wartość pieniężną i zapisywana na wirtualnym koncie prowadzonym przez sprzedawcę energii. Ta wartość, znana jest depozytem prosumenckim. Może być ona wykorzystywana na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobranej z sieci przez kolejne 12 miesięcy od jej wprowadzenia na konto. W międzyczasie do konta są wprowadzane środki za energię produkowaną w kolejnych miesiącach, przy czym najstarsze środki są pobierane w pierwszej kolejności.

 

➢ Zapamiętaj! Jeśli po upływie roku nie uda się wykorzystać zgromadzonych środków, prosument otrzyma zwrot 20% ich wartości, co stanowi zabezpieczenie przed przewymiarowaniem instalacji.

 

Od 30 czerwca 2022 roku cena energii oddanej do sieci przez prosumenta jest ustalana na podstawie miesięcznej ceny rynkowej, publikowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ceny te mogą być czasami korygowane w niewielkim stopniu na podstawie poprawy danych przekazywanych przez operatorów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że cena ta dotyczy tylko energii oddanej do sieci, koszt zakupu energii przez prosumenta zależy od jego indywidualnych taryf, ustalanych corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki

 

 

➢ Ważne! Od 1 lipca 2024 roku cena energii oddanej do sieci przez prosumentów ma być wyznaczana na podstawie godzinowych okresów rozliczeniowych. Koszt dystrybucji energii, czyli jej dostarczenia do odbiorcy, jest dodatkowym kosztem, który prosument musi ponieść, niezależnie od ceny energii wprowadzonej do sieci.

 

Człowiek siedzący przy biurku i obliczający rachunek za prąd w systemie net-billing
Od 1 lipca 2024 roku cena energii oddanej do sieci przez prosumentów ma być wyznaczana na podstawie godzinowych okresów rozliczeniowych.

Dla kogo rozliczanie w net-billingu?

Net-billing zastąpił dotychczasowy system opustów i obowiązuje właścicieli mikro – instalacji fotowoltaicznych uruchomionych po 31 marca 2022 roku. Ci, którzy zaczęli produkować prąd przed tą datą lub podpisali umowy dotyczące instalacji dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do 1 kwietnia 2022 roku, mogą nadal korzystać z systemu opustów przez 15 lat od uruchomienia instalacji. Jednakże mają możliwość przejścia na net-billing w dowolnym momencie, co umożliwia im sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

Rachunek za energię elektryczną

Rachunek za prąd składa się z kilku opłat, ale jego główne elementy to koszt obrotu i koszt dystrybucji energii elektrycznej. Oba te składniki dzielą się na stałe – związane z abonamentem lub okresem rozliczeniowym – oraz zmienne, zależne od zużycia energii.

 

  • Koszt obrotu odpowiada za faktycznie zużytą energię,
  • koszt dystrybucji za jej dostarczenie do odbiorcy.

 

Inwestując w instalację fotowoltaiczną, można zaoszczędzić na koszcie zużywanej energii elektrycznej, zarówno w części stałej, jak i zmiennej. Jednak koszty dystrybucji energii oraz wszystkie z nią związane opłaty – zarówno stałe, jak i zmienne – prosument musi pokryć w pełnej wysokości. Wyjątkiem jest energia zużywana na bieżąco, za którą prosument nie ponosi dodatkowych opłat.

Jak odczytać fakturę za prąd w net-billingu?

Odczytanie faktury za prąd w net-billingu jest stosunkowo proste, jednak część osób może mieć trudności z interpretacją faktur. Zdarza się, ze nasi klienci dzwonią do nas z prośbą o pomoc w tej kwestii. Na fakturze znajdują się dwie najważniejsze pozycje:

 

  • Opłata dystrybucyjna/sieciowa – jest to opłata zależna od ilości zużytych kilowatogodzin energii przekazanej od dystrybutora do odbiorcy. Obejmuje również straty energii.
  • Energia czynna – to opłata za faktycznie zużytą energię elektryczną.

 

Warto zaznaczyć, że opłaty dystrybucyjne są obowiązkowe do uiszczenia bez względu na ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Net-billing umożliwia prosumentom, czyli producentom energii z instalacji fotowoltaicznych, sprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci, co może wpływać na wysokość ich faktur za prąd. Ważne jest zrozumienie, że opłaty dystrybucyjne trzeba uregulować niezależnie od ilości energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną.

Podsumowując

Net-billing to forma rozliczeń dla właścicieli mikro- instalacji fotowoltaicznych, która zastąpiła tradycyjny system opustów, od lipca 2022 roku. Prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, otrzymując kredyty energetyczne na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Popularne wpisy