Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Farma fotowoltaiczna – jak ją założyć krok po kroku?

Farma fotowoltaiczna – jak ją założyć krok po kroku? Najważniejsze informacje

Niedawno jeden z naszych klientów zadzwonił z pytaniem: „Czy opłaca się mieć farmę fotowoltaiczną?”. To pytanie zainspirowało nas do napisania artykułu na ten temat. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć wszystkie aspekty związane z opłacalnością posiadania farmy fotowoltaicznej, uwzględniając zarówno korzyści finansowe, jak i ekologiczne.

Co to jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to rozległa instalacja solarna, która integruje dziesiątki, setki, a nawet tysiące paneli fotowoltaicznych na jednej przestrzeni. Podczas gdy małe, przydomowe instalacje fotowoltaiczne służą do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych, a instalacje dla firm pozwalają na wykorzystanie oszczędności na cele biznesowe, farmy fotowoltaiczne mają za zadanie wytwarzanie dużej ilości energii elektrycznej na sprzedaż.

 

farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna to rozległa instalacja solarna, która integruje dziesiątki, setki, a nawet tysiące paneli fotowoltaicznych na jednej przestrzeni.

Czy opłaca się mieć farmę fotowoltaiczną?

Opłacalność takiej inwestycji zależy od wielu czynników, w tym:

 

 • jakości użytego sprzętu fotowoltaicznego,
 • warunków nasłonecznienia,
 • prawidłowej eksploatacji systemu PV.

 

Ważne jest także dokładne obliczenie kosztów inwestycji i bieżących kosztów utrzymania w odniesieniu do aktualnych stawek na rynku energii. Z uwagi na rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii w Polsce, Europie i na całym świecie, farmy fotowoltaiczne można uznać za perspektywiczną inwestycję.

Kto może zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Budowa farmy fotowoltaicznej to wymagająca czasowo i finansowo inwestycja, która oferuje miejsce dla dwóch typów inwestorów: deweloperów i inwestorów kapitałowych. Jakie są różnice między tymi rolami?

Deweloper – jest odpowiedzialny za rozpoczęcie całego procesu inwestycyjnego. Do jego zadań należy:

 

 • Znalezienie odpowiednich gruntów.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
 • Zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej.
 • Uzgodnienia z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

 

Następnie deweloper musi przeprowadzić prace ziemne, zamontować instalacje fotowoltaiczne, podłączyć je do sieci i uruchomić system PV. Czasami rola dewelopera kończy się na etapie ukończenia budowy i sfinalizowania formalności, a następnie projekt jest sprzedawany inwestorowi.

Inwestor nabywa udziały w danej inwestycji, zazwyczaj w formie udziałów w spółce z o.o., której aktywem jest właśnie farma fotowoltaiczna.

Najważniejsze zadania inwestora to:

 

 • Podpisanie długoterminowej umowy zawierającej kwotę sprzedaży energii, koszty utrzymania przedsięwzięcia oraz obowiązki każdej ze stron.
 • Uczestnictwo w aukcjach OZE, które pozwalają na zagwarantowanie odbioru energii po ustalonej stawce przez okres 15 lat.

 

Po zakończeniu okresu aukcji OZE, inwestor może sprzedawać energię po aktualnych cenach hurtowych, co może znacząco zwiększyć zyski. Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne jest dostępne dla różnych podmiotów, od małych firm po duże korporacje, i oferuje atrakcyjne możliwości zarobku oraz udziału w transformacji energetycznej Polski.

 

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną wymaga skrupulatnego planowania i ścisłego przestrzegania procedur administracyjnych oraz technicznych, aby zapewnić efektywne i zgodne z prawem wdrożenie projektu.

 

schemat budowy farmy fotowoltaicznej krok po kroku

 

Poniżej przedstawiamy opis tego, co należy zrobić, krok po kroku, by zbudować farmę fotowoltaiczną:

 

 1. Uzyskanie warunków dzierżawy – wybór odpowiedniego terenu oraz negocjacje warunków dzierżawy są niezwykle istotne na początku procesu budowy farmy fotowoltaicznej.
 2. Złożenie wniosku o decyzję środowiskową w odpowiednim urzędzie, gdzie oceniany jest wpływ planowanej inwestycji na środowisko.
 3. Weryfikacja zgodności z MPZP – sprawdzenie zgodności planów budowy z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz ewentualne złożenie wniosku o wypis i wyrys z MPZP, jeśli jest to wymagane.
 4. Wniosek o przyłączenie do sieci złożony do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o warunki przyłączenia farmy do sieci energetycznej oraz uzyskanie zezwolenia na przyłączenie.
 5. Przygotowanie projektu budowlanego, który obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych oraz niezbędną infrastrukturę.
 6. Złożenie wniosu o pozwolenie na budowę, aby rozpocząć prace budowlane.
 7. Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury .
 8. Testowanie i uruchamianie – po zakończeniu montażu następuje testowanie i uruchamianie farmy fotowoltaicznej, a także jej integracja z siecią energetyczną.

Przemysłowe magazyny energii na farmach PV

Przemysłowe magazyny energii na farmach fotowoltaicznych pełnią istotną rolę w zwiększaniu efektywności i niezawodności tego rodzaju instalacji. Systemy te umożliwiają gromadzenie nadmiarowej energii elektrycznej w okresach wysokiej produkcji, takich jak słoneczne dni, aby móc ją efektywnie wykorzystać w okresach niższego nasłonecznienia lub w nocy. Magazyny energii pozwalają na optymalne zarządzanie rozdziałem energii, dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania. Integracja magazynów z systemem farmy fotowoltaicznej redukuje również potrzebę zwiększania mocy sieci elektrycznej i wspiera zrównoważony rozwój poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Ile trwa budowa farmy fotowoltaicznej?

Budowa farmy fotowoltaicznej to wieloetapowy proces, który może trwać od półtora do dwóch i pół roku, głównie z powodu czasochłonnych formalności i procedur administracyjnych. Montaż paneli PV czy przemysłowych magazynów energii (jeśli takie będą zainstalowane), choć technicznie zaawansowany, jest stosunkowo szybki w porównaniu do całego przedsięwzięcia. Mimo, że zwroty z inwestycji nie są natychmiastowe, farmy fotowoltaiczne na dłuższą metę zapewniają stabilny dochód pasywny. Dodatkowo, korzyści ekologiczne, takie jak niski wpływ na środowisko i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, czynią tę formę inwestycji atrakcyjną dla przyszłości energetycznej kraju.

 

grafika nawiązuje do zagadnienia ile można zarobic na farmie fotowoltaicznej i faktu, że na dłuższą metę zapewniają stabilny dochód pasywny
Farmy fotowoltaiczne na dłuższą metę zapewniają stabilny dochód pasywny.

Ile można zarobić na farmie fotowoltaicznej?

Przyjmując, że farma o mocy 1 MWp produkuje rocznie około 1 000 MWh energii, a średnia cena sprzedaży prądu wynosi 375 zł/MWh, roczny przychód netto może wynieść około 375 tys. zł. Po odliczeniu kosztów eksploatacyjnych, które mogą wynosić 50-70 tys. zł rocznie, roczny zysk netto szacowany jest na około 300 tys. zł. Z takim obliczeniem, okres zwrotu inwestycji wynosić może około 9-10 lat. Po tym czasie, biorąc pod uwagę żywotność farmy przekraczającą 25 lat, można oczekiwać, że inwestycja zacznie generować znacznie wyższe przychody, osiągając nawet 3 miliony złotych po 15 latach.

 

 

Ważne! To tylko przykładowa symulacja, która nie uwzględnia wszystkich czynników, takich jak koszty zarządzania projektem, koszty finansowania czy spadek wydajności paneli. Niemniej jednak, rozwój technologii paneli fotowoltaicznych i ich długoterminowa wydajność sprawiają, że inwestowanie w farmy fotowoltaiczne pozostaje atrakcyjną opcją z ekonomicznego punktu widzenia.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Popularne wpisy