Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Czy magazynowanie energii jest opłacalne w 2024

Czy magazynowanie energii jest opłacalne w 2024?

Czy magazynowanie energii jest opłacalne? Według wielu źródeł, globalna pojemność magazynowania energii w domach osiągnie 70 GWh do 2025 roku. Systemy te coraz częściej traktowane są jako integralna część systemu elektryfikacji obiektów mieszkalnych, w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, pompami ciepła i samochodami elektrycznymi. W naszym kraju magazyny energii również stają się coraz popularniejsze, a rządowe programy dofinansowania, takie jak Mój Prąd 6.0, dodatkowo zachęcają do ich zakupu. Czy warto w nie inwestować?

Europejski rynek domowych magazynów energii elektrycznej

Rynek systemów magazynowania energii (BESS) rozwija się dynamicznie, zarówno w Europie, jak i na świecie.

Pierwszą piątkę europejskiego rynku domowych systemów magazynowania energii tworzą:

 

 • Niemcy,
 • Włochy,
 • Wielka Brytania,
 • Austria.

 

W tych pięciu krajach znajduje się 93% wszystkich europejskich systemów przechowywania w budynkach mieszkalnych. To efekt wprowadzenia rządowych programów motywacyjnych i stworzenia korzystnych warunków ramowych dla zakupu magazynów energii.

 

Według Bundesverband Energiespeicher (BVES), łączna pojemność magazynów energii w niemieckich domach na koniec 2020 roku wyniosła 2,3 GWh. W kwietniu 2024 roku ta liczba wzrosła już do blisko 2,3 GWh, a pod koniec tego roku przewiduje się, że magazyny energii będą posiadać 700 tysięcy gospodarstw domowych. Roczny przyrost tego rynku wynosi 50-60%. W pozostałych krajach sytuacja wygląda podobnie do Niemiec.

 

Komputer z napisem energy saving symbolizujący europejski rynek domowych magazynów energii elektrycznej

Koszty początkowe inwestycji w domowy magazyn energii

Rozważając zakup domowego magazynu energii, należy wziąć pod uwagę szereg czynników wpływających na ostateczny bilans kosztów i zysków.

Co składa się na koszty początkowe:

 • Zakup magazynu energiicena urządzenia waha się od 15 000 zł do nawet kilkuset tysięcy zł, w zależności od technologii, pojemności, producenta i parametrów. Warto porównać oferty różnych firm, aby wybrać optymalny model pod względem ceny i funkcjonalności.
 • Oprogramowanie sterujące (BMS)niektóre magazyny energii oferują zintegrowany system BMS, podczas gdy inne wymagają zakupu oddzielnego oprogramowania. Koszt BMS zależy od modelu akumulatora i funkcji oferowanych przez oprogramowanie, ale może sięgnąć kilku tysięcy złotych.
 • Akcesoria i montaż – do prawidłowego działania i bezpiecznego montażu magazynu energii niezbędne są akcesoria, takie jak okablowanie, zabezpieczenia elektryczne i konstrukcje montażowe. Koszty te zazwyczaj wliczone są w wycenę firmy instalującej, ale mogą się wahać w zależności od zakresu prac.
 • Usługa montażu – cena montażu wykonywanego przez wykwalifikowanego instalatora jest zawsze indywidualna i zależy od specyfiki instalacji i lokalizacji. Może stanowić nawet 30% kosztów całej inwestycji, ale przy odpowiednich warunkach umowy można zredukować tę kwotę do 10-15%.
 • Dodatkowe ubezpiecznie / przedłużona gwarancja – opcjonalnie.

Dobór odpowiedniej pojemności magazynu energii

Pojemność magazynu energii jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zarówno koszt inwestycji, jak i jej opłacalność. Odpowiednio dobrana pojemność pozwala na efektywne wykorzystanie wytworzonej energii słonecznej, minimalizując zależność od sieci elektroenergetycznej.

Czynniki wpływające na dobór pojemności:

 • Zapotrzebowanie energetyczne – dopasowanie pojemności magazynu do rzeczywistego zużycia energii w gospodarstwie domowym jest kwestią nadrzędną. Należy wziąć pod uwagę liczbę i moc urządzeń elektrycznych, a także sezonowe wahania zużycia.
 • Moc instalacji fotowoltaicznej – istnieje pewna korelacja między mocą instalacji PV a pojemnością magazynu. Przyjmuje się, że na 1,5 kW mocy instalacji PV powinno przypadać około 4 kWh pojemności magazynu. Proporcja ta może jednak ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Pojemność użytkowa vs nominalna – należy pamiętać o stopniowej degradacji pojemności akumulatora w miarę upływu czasu. Dlatego warto zainwestować w magazyn o pojemności nieco wyższej niż aktualne zapotrzebowanie, uwzględniając „bufor” na przyszłe potrzeby.
 • Możliwość rozbudowy – warto rozważyć zakup magazynu o modułowej konstrukcji. Taka opcja pozwala na stopniowe powiększanie pojemności systemu w razie wzrostu zapotrzebowania energetycznego.
 • Koszty – inwestowanie w magazyn o zbyt dużej pojemności generuje niepotrzebne koszty. Ogniwa akumulatora nieużywane w optymalny sposób ulegają szybszej degradacji, co wydłuża czas zwrotu inwestycji.

Jakie korzyści daje magazyn energii?

Chociaż czynniki ekonomiczne są najważniejsze dla oceny opłacalności inwestycji w ESS, nie można zapominać o licznych korzyściach pozaekonomicznych, jakie wiążą się z jego użytkowaniem.

Rosnąca świadomość społeczna w kontekście konieczności transformacji energetycznej sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na rozwiązania wspierające udział OZE w bilansie energetycznym. Magazyny energii stają się symbolem zaangażowania w budowanie zrównoważonej przyszłości, a ich użytkownicy stają się aktywnymi uczestnikami rynku energetycznego.

 

magazyny energii z panelami słonecznymi po lewej stronie nawiązujące do zaganienia jakie korzyści daje magazyn energii będziesz wiedział gdzie to powrzucać? w które miejsca?

Co daje instalacja magazynu energii:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – magazyn energii może stanowić awaryjne źródło zasilania w przypadku przerw w dostawach prądu z sieci elektroenergetycznej lub awarii instalacji PV. W przeciwieństwie do agregatu prądotwórczego, magazyn zasilany jest z OZE, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska.
 • Podniesienie poziomu autokonsumpcji energii z PV – magazynowanie wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii pozwala na jej wykorzystanie w późniejszym czasie, co zwiększa poziom autokonsumpcji i zmniejsza zależność od sieci elektroenergetycznej.
 • Niezależność energetyczna i uniezależnienie się od wahań cen prądu, awarii sieci elektroenergetycznej oraz nieprzewidzianych problemów z elektrowniami.
 • Możliwość użytkowania w trybie off-grid czyli całkowicie niezależnym od sieci elektroenergetycznej. Jest to idealne rozwiązanie dla domów zlokalizowanych w miejscach bez dostępu do sieci.
 • Odciążenie krajowych sieci elektroenergetycznych – magazynowanie energii pozwala na wykorzystanie zmagazynowanej energii w okresach szczytowego zapotrzebowania. Oznacza to mniejsze obciążenie sieci elektroenergetycznej i poprawę jej stabilności.
 • Działanie w służbie ekologii – korzystanie z OZE i magazynowanie energii to sposób na zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Baterie z magazynów energii mogą być poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane.

 

Podsumowując – czy magazyn energii się opłaca?

 

Czy magazynowanie energii jest opłacalne? Badania oraz prognozy dają jasną odpowiedz twierdzącą. W Polsce, wspierane przez programy rządowe, ESS stają się coraz popularniejsze. Inwestycja wiąże się z kosztami, ale przynosi liczne korzyści, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, większa niezależność od sieci, niższe obciążenie krajowych sieci elektroenergetycznych oraz korzyści dla środowiska.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Popularne wpisy